1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quyền Lợi Hội Viên Ánh Sao

 • Nhận được Skin được phát hành hàng tháng (số lượng có hạn) bằng cách mua thẻ Hội Viên tháng, và sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi mua thẻ.
 • Hàng tuần, ngoài những vị Tướng miễn phí, các thành viên Ánh Sao cũng có thể sử dụng thêm 6 vị Tướng miễn phí. Sau khi mua, bạn có thể xem chúng trong danh sách Tướng và được làm mới cùng với những vị Tướng miễn phí hàng tuần.
 • 6 Tướng miễn phí sẽ được ưu đãi cũng có thể sử dụng trong chế độ xếp hạng nhưng sẽ không được tính vào các vị Tướng đang sở hữu, do đó bạn không thể mở khóa chế độ xếp hạng. (Mở khóa chế độ xếp hạng khi bạn đạt cấp 8 và sở hữu 5 vị Tướng).
 • Phần thưởng hàng tuần sẽ được gửi sau mỗi lần gia hạn hoặc thanh toán hoàn tất, sau đó một tuần một lần phần thưởng sẽ được gửi đến hộp thư của người chơi. Việc gia hạn có thể được thực hiện vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.
 • Các thành viên có thể đổi sang khung viền avatar độc quyền trong trang thông tin cơ bản sau khi giao dịch thành công.
 • Hội Viên sẽ nhận được thêm 5% BP ở cuối trận đấu.
 • Tin nhắn của Hội Viên sẽ hiển thị màu tím trong khung trò chuyện.
 • Hội Viên Ánh Sao theo Quý sẽ được hưởng mọi quyền lợi của Hội Viên Ánh Sao.
 • Hội Viên Ánh Sao sẽ được tính từ ngày mua, liên tiếp 31 ngày, trong thời gian Hội Viên còn hiệu lực nếu người chơi gia hạn thêm thì thời gian có hiệu lực của Hội Viên sẽ được tăng thêm.
 • Mua liên tiếp 2 tháng Hội Viên Ánh Sao sẽ nhận được thưởng gia hạn. Khi mua thẻ trải nghiệm Hội Viên sẽ không nhận được thưởng gia hạn Hội Viên.
 • Mua thẻ trải nghiệm Hội Viên không thể kích hoạt thành tựu dành cho Hội Viên Ánh Sao.
 • Thẻ Hội Viên theo quý đã bao gồm quyền hạn dành cho Hội Viên Ánh Sao.
 • Mua thẻ Hội Viên theo quý đồng nghĩa với việc gia hạn thêm 3 tháng thẻ Hội Viên.
 • Vào lần đăng nhập đầu tiên ngày mùng 1 đến mùng 5 hàng tháng, Hội Viên sẽ nhận được Skin tháng hiện tại và thưởng gia hạn Hội Viên 200 vé, thưởng sẽ được gửi về Túi, đồng thời sẽ gửi mail hệ thống nhắc nhở người chơi.
 • Hội Viên có thể sử dụng trang thiên tài Hội Viên ở mỗi bảng ngọc.