1900 561 558
( 2000đ/phút )

Xử Lý Các Tài Khoản Refund

XỬ LÝ CÁC TÀI KHOẢN REFUND

  • Các trường hợp giao dịch từ Apple/Google mà sau đó tiến hành refund sẽ lập tức khóa tài khoản, để có thể mở khóa, khách hàng cần làm theo các bước sau:
   • Bước 1: Gọi số hotline 1900 561 558 để trình bày yêu cầu, phía Ban Điều Hành (BĐH) sẽ cung cấp số tiền mà KH đã refund và yêu cầu nạp lại.
   • Bước 2: KH cần phải nạp đúng số tiền refund vào tài khoản mới, sau đó gửi thông tin lại cho BĐH.
   • Bước 3: BĐH sẽ kiểm tra, nếu nạp đủ sẽ mở khóa lại tài khoản cũ, tài khoản mới nạp sẽ bị khóa
   • Lưu ý: Đối với các trường hợp refund lần thứ 2 sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.