1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Trang Bị

Trang Bị Tấn Công

STTTên Trang BịCông DụngTrang Bị Ghép ThànhGiá TiềnHình Ảnh
1 Đoản Kiếm + 15 Sát thương vật lý    250
2 Dao Găm  + 10% Tốc độ tấn công   280
3 Mũi Thương  + 8% Tỉ lệ chí mạng   320
4 Chùy Hút Máu  + 8% Sát thương vật lý
+ 8% Hút máu vật lý
  400
5 Cung Thợ Săn  + 10 Sát thương vật lý
+ 5 % Giảm hồi chiêu
450
6 Thương Giác Đấu  + 20 Sát thương vật lý
+ 10 % Tốc độ tấn công
  600
7 Thuốc Thần Lực Nội tại duy nhất - Tăng năng lượng: Tự động được sử dụng sau khi mua, cung cấp 30 tấn công vật lý, 5% hút máu vật lý, duy trì 120 giây. Chỉ có một hiệu ứng thuốc cố thể được sử dụng tại cùng một thời điểm   1500
8 Kiếm Quân Đoàn  + 60 Sát Thương vật lý 02 Đoản Kiếm + 410 tiền 910  
9 Rìu Chiến Ma  + 30 Sát thương vật lý
+ 230 HP
Nội tại duy nhất - Giận dữ: Tấn công thường sẽ được tăng 10% tốc độ di chyển
01 Đoản Kiếm & 01 Pha Lê Sức Sống + 240 tiền  790  
10 Chùy Dây Gai  + 15% Tốc độ tấn công
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
01 Dao Găm & 01 Mũi Thương + 300 tiền 900  
11 Búa Phẫn Nộ  +35 Sát thương vật lý
Duy nhất: +12 Xuyên giáp
01 Đoản Kiếm + 730 tiền 980  
12 Gươm Ma Thuật  + 40 Sát thương vật lý
+ 24 Kháng phép
Nội tại duy nhất - Sinh Lộ: Tạo 1 lớp giáp có thể hấp thụ 280 - 700 sát thương (tăng theo level) khi lượng HP tướng dưới 30%. Hiệu ứng kéo dài 3 giây và có thời gian hồi là 40 giây
01 Đoản Kiếm & 01 Áo Kháng Phép + 830 tiền 1300  
13 Kiếm Diệt Quỷ  + 35 Sát thương vật lý
+ 25% Tốc độ tấn công
Nội tại duy nhất - Nuốt Chửng: Tấn công thường sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương với 10%HP hiện tại của mục tiêu ( tối đa 60 đối với quái vật)
Nội tại duy nhất - Nuốt: Mỗi đòn đánh thường hồi 4% HP trong 3 giây, tối đa 5 lần
01 Thương Giác Đấu & 01 Dao Găm & 01 Chùy Hút Máu + 900 tiền 2180  
14 Kiếm Đoạt Mệnh  + 65 Sát Thương vật lý
+ 20% Tốc độ tấn công
Nội tại duy nhất - Kiệt Quệ: Đòn đánh thường sẽ làm giảm hiệu ứng hồi máu 50% trong 3 giây
02 Đoản Kiếm & 01 Thương Giác Đấu + 950 tiền 2050  
15 Lưỡi Hái Ăn Mòn  + 50 Sát thương vật lý
+ 400 HP
+ 15% Tốc độ tấn công
Nội tại duy nhất - Ăn Mòn: Tấn công thường có 50% cơ hội giảm 40% tốc độ di chuyển của kẻ địch.
Tướng đánh xa chỉ giảm 20% tốc độ di chuyển của kẻ địch.
Nội tại duy nhất - Xung lực: Gây sát thương cơ bản sẽ giúp tăng 8% tốc độ tấn công. Cộng dồn 5 lần và duy trì 3 giây
02 Thương Giác Đấu + 850 tiền 2050  
16 Gậy Như Ý +65 Sát thương vật lý
+30% Tốc độ tấn công
Nội tại duy nhất - Cuồng nộ: Không thể tăng tỉ lệ chí mạng. Mỗi 1% tỉ lệ chí mạng cộng thêm sẽ tăng tốc độ tấn công thêm 1%.
Nội tại duy nhất - Liên kích: Normal basic attacks add a stack of Endless Strike. After accumulating 2 stacks of Endless Strike, the effect of the next basic attack is triggered 3 times.
01 Thương Giác Đấu & 2 Dao Găm + 940 tiền 2100
17 Cung Thần phong +10 Sát thương vật lý
+25% Tốc độ tấn công
+15% Hút máu vật lý
Kỹ năng chủ động - Miễn nhiễm Sát Thương Vật Lý trong 2 giây. (Thời gian duy trì giảm một nữa nếu không phải là xạ thủ). Hồi chiêu 80 giây
02 Dao Găm & 01 Chùy Hút Máu + 950 tiền 1910  
18 Móng Vuột Haas  + 70 Sát thương vật lý
Duy nhất: + 20% Hút máu vật lý
Nội tại duy nhất - Cuồng Nộ: Khi HP xuống thấp dưới 40% sẽ nhận thêm 10% khả năng hút máu vật lý
01 Kiếm Quân Đoàn & 01 Chùy Hút máu + 500 tiền 1810  
19 Súng Nộ Năng  + 60 Sát thương vật lý
Duy nhất: + 40% Xuyên giáp
Nội tại duy nhất - Đạn Phá Giáp: Tấn công thường sẽ bỏ qua 20% sát thương đến từ giáp trụ phòng ngự
01 Kiếm Quân Đoàn + 1150 tiền 2060  
20 Chiến Rìu Berserker  +65 Sát thương vật lý
+ 25% Tỉ lệ chí mạng
Duy nhất: + 40% Sát thương chí mạng
Nội tại duy nhất - Hủy Diệt: Tấn công chí mạng sẽ giúp tăng 5% tấn công vật lý, duy trì 2 giây
01 Kiếm Quân Đoàn + 02 Mũi Thương + 800 tiền 2350  
21 Vô Tận Chiến Thương  + 65 Sát thương vật lý
+ 25 Hồi mana
+ 250 HP
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 5% Tốc độ di chuyển
+ 15% Hút máu vật lý
Nội tại duy nhất - Phán xét: Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn tấn công cơ bản tiếp theo sẽ gây thêm sát thương chuẩn bằng 85% tấn công vật lý. CD 1.5 giây
Nội tại duy nhất - Truy Mệnh: Khi hiệu ứng Phán Xét kích hoạt sẽ gia tăng tốc độ di chuyển 10%.
01 Rìu Chiến Ma & 01 Rìu Hút máu & 01 Kiếm Xanh + 680 tiền 2470  
22 Trảm Phong Kiếm  + 40% Tốc độ tấn công
+ 20% Tốc độ di chuyển
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
Nội tại duy nhất - Lốc Xoáy: Every 3.5 seconds, basic attacks hit 3 enemy units and deal 100 points of Magic Damage. This effect's CD drops as your critical chance rises, while damage rises as attack speed rises
Nội tại duy nhất - Kích Hoạt: Mỗi khi Lốc Xoáy được kích hoạt, tốc độ di chuyển sẽ gia tăng 5% trong một khoảng thời gian ngắn
01 Chùy Dây Gai & 01 Mũi Thương + 690 tiền 1870
23 Kiếm Huyết Linh  + 30 Sát thương vật lý
+ 20% Tốc độ tấn công
+ 25% Tỉ lệ chí mạng
Nội tại duy nhất - Cuồng Nộ: Tấn công chí mạng sẽ giúp tăng 25% tốc độ tấn công và 5% tỉ lệ chí mạng tăng, duy trì 2 giây
01 Chùy Dây Gai & 01 Mũi Thương + 800 tiền 2020  
24 Gươm Thất Hải  + 75 Sát thương vật lý
+ 300 HP
Nội Tại duy nhất - Nghiền Nát:Kỹ năng sẽ hạ thấp mức phòng thủ của mục tiêu xuống 25 điểm (áp dụng trước khi sát thương), kéo dài trong 3 giây
01 Búa Phẫn Nộ & 01 Pha Lê Sức Sống & 01 Đoản Kiếm + 420 tiền 1950  
25 Gươm Tuyệt Vọng  + 170 Sát thương vật lý
+ 5% Tốc độ di chuyển
Nội tại duy nhất - Tuyệt Vọng: Tấn công đơn vị địch dưới 50% máu sẽ  gia tăng sát thương vật lý lên 25%. Kéo dài 2 giây
02 Kiếm Quân Đoàn + 01 Dao Găm + 1190 tiền 3010  
26 Lưỡi Liềm Thợ Săn  + 100 Sát thương vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Săn Lùng: Tấn công kẻ địch liên tục 5 lần sẽ tăng 30% tốc độ di chuyển trong vòng 2 giây, hiệu ứng này hồi sau mỗi 15 giây
01 Kiếm Quân Đoàn + 01 Cung Thợ Săn + 01 Đoản Kiếm + 400 tiền 2010  
27 Rìu Huyết Cuồng  + 70 Sát thương vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
Duy nhất: + 20% Kỹ năng hút máu
02 Cung Thợ Săn + 01 Đoản Kiếm + 820 tiền 1970  
28 Gươm Hoàng Kim  + 60 Sát thương vật lý
+ 30 Kháng Phép
+ 5% Hút máu vật lý
Nội tại duy nhất - Sinh Lộ: Tạo 1 lớp giáp có thể hấp thụ 510 - 1350 sát thương (gia tăng theo cấp tướng) khi lượng HP dưới 30%.Hiệu ứng kéo dài 3 giây và có thời gian hồi là 40 giây.
01 Gươm Ma Thuật + 01 Đoản Kiếm + 720 tiền 2270  

Trang Bị Phép Thuật

STTTên Trang BịCông DụngTrang Bị Ghép ThànhGiá TiềnHình Ảnh
1 Sách Huyền Bí  + 15 Sức mạnh phép thuật   300  
2 Pha Lê Năng Lượng  + 280 Mana   220  
3 Dây Chuyền Ma Thuật  + 10 Hồi mana   120  
4 Sách Hiền Giả  + 8 Sức mạnh phép thuật
+ 5% Giảm hồi chiêu
  450  
5 Bình phép thuật huyền bí  + 15 Sức mạnh phép thuật
+ 300 HP
+ 12% Hút máu từ kỹ năng
01 Sách Huyền Bí + 01 Pha Lê Sức Sống + 200 tiền 800  
6 Spirit Wheel +10 Sức Mạnh Phép Thuật
Nội tại duy nhất - Soul Steal: Eliminating a hero grants 5 Soul Stacks, while assists grant 3 stacks. Every 15 Soul Stacks convert into 25 points of magic damage. Lose all stacks upon death. (Already converted stacks are unaffected). Gain up to 50 points of magic damage.
  500  
7 Thuốc Ma Lực Nội tại duy nhất - Tăng năng lượng : tự động được sử dụng sau khi mua, cung cấp 30 sức mạnh phép thuật, 5% giảm hồi chiêu, duy trì 120 giây. Chỉ có một hiệu ứng thuốc có thể được sử dụng tại cùng một thời điểm   1500  
8 Quyền Trượng Ma Thuật  + 45 Sức mạnh phép thuật 01 Sách Huyền Bí + 520 tiền 820  
9 Quỷ Thư  + 35 Sức mạnh phép thuật
+ 20 Hồi mana
+ 8% Giảm hồi chiêu
01 Sách Huyền Bí + 01 Sách Hiền Giả + 200 vàng 950  
10 Kiếm Xanh + 25 Hồi mana
+ 5% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Phán quyết: Sau khi sử dụng kỹ năng này, đòn tấn công cơ bản tiếp theo sẽ gây thêm 50 tấn công chuẩn ( CD 1.5 giây )
02 Dây chuyền Ma Thuật +  360 tiền 600  
11 Khăn Trùm Bí Ẩn  + 30 Sức mạnh phép thuật
+ 5% Tốc độ di chuyển
01 Sách huyền bí + 300 tiền 600  
12 Bảo Ngọc Quý Giá  + 300 HP
+ 380 Mana
Nội tại duy nhất - Ân Huệ: Hồi 20% HP và Mana trong 2 giây mỗi khi lên Lv
01 Pha Lê Năng Lượng + 01 Pha Lê Sức Sống + 180 tiền 700  
13 Bùa Mê Hoặc  + 50 Sức mạnh phép thuật
+ 250 HP
+ 20% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Gốc Ma Lực: Hồi 10% MP tối đa mỗi 10 giây.
01 Dây Chuyền Ma Thuật & 01 Sách Hiền Giả & 01 Quỷ Thư + 350 tiền 1870  
14 Quyền Trượng Mùa Đông  + 60 Sức mạnh phép thuật
+ 25 Giáp
+400 HP
Nội tại duy nhất - Đóng Băng: Khi sử dụng tướng không thể di chuyển nhưng được miễn nhiễm sát thương và không phải chịu các hiệu ứng có hại. Duy trì 2 giây. Hồi chiêu 100 giây
01 Áo Giáp Da + 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 870 tiền 1910  
15 Lông Vũ Thiên Đường  + 65 Sức mạnh phép thuật
+ 30% Tốc độ tấn công
+5% Tốc độ di chuyển
Nội tại duy nhất - Tai Ương: Tấn công thường sẽ gây thêm sát thương phép thuật tương đương với 40% sức mạnh phép thật.
01 Quyền Trượng Ma Thuật & 02 Dao Găm + 850 tiền 2230  
16 Lệnh Chú Linh Hồn +20 Sức mạnh phép thuật
Duy nhất: +15 Xuyên kháng phép
Nội tại duy nhất - Soul Steal: Eliminating a hero grants 5 Soul Stacks, while assists grant 3 stacks. Every 15 Soul Stacks convert into 25 points of magic damage. Lose all stacks upon death. (Already converted stacks are unaffected). Gain up to 100 points of magic damage.
Spirit Wheel 1300  
17 Quyền Trượng Tai Ương  + 60 Sức mạnh phép thuật
+ 50 Kháng phép
Nội tại duy nhất - Báo Tử: Khi kỹ năng gây sát thương sẽ làm giảm 25 điểm kháng phép của mục tiêu duy trì 5 giây
01 Quyền Trượng Ma Thuật + 01 Áo Kháng Phép + 01 Sách Huyền Bí + 720 tiền 2060  
18 Vòng khóa hồn  + 70 Sức mạnh phép thuật
+10% Hút máu kĩ năng
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Kiệt Quệ: Kĩ năng gây sát thương sẽ giảm hiệu ứng hồi máu đi 50% trong 3 giây
01 Sách Huyền Bí + 01 Sách Hiền Giả + 01 Quyền Trượng Ma Thuật 540 tiền 2110  
19 Dao Găm Lệ Quỷ  65 Sức mạnh phép thuật
Duy nhất: +40% Xuyên kháng phép
Nội tại duy nhất - Phá Phép: Khi lượng HP cao hơn 70%, thuộc tính duy nhất sẽ được gia tăng thêm 30%
01 Quyền Trượng Ma Thuật + 1150 tiền 1970  
20 Pha Lê Ánh Sáng  + 90 Sức mạnh phép thuật
Duy nhất: +25% sức mạnh phép thuật
Nội tại duy nhất - Tần Sát: Sau khi sử dụng một kĩ năng đánh trúng kẻ địch, sát thương phép thuật sẽ gia tăng 15%. Sử dụng tiếp một kĩ năng  nữa sẽ làm kết thúc hiệu ứng này. Hiệu ứng duy trì 3 giây và có thời gian hồi là 10 giây
02 Quyền Trượng Ma Thuật + 540 tiền 2180  
21 Tụ Năng Lượng  + 70 Sức mạnh phép thuật
+ 700 HP
Duy nhất: +25% Hút máu từ kỹ năng
Nội tại duy nhất - Hồi Phục: Hồi 10% HP Sau khi tiêu diuệt kẻ địch
01 Quyền Trượng Ma Thuật + 01 Bình phép thuật huyền bí + 01 Pha Lê Sức Sống 2020  
22 Quyền Trượng Băng Hậu  + 75 Sức mạnh phép thuật
+10% Hút máu kĩ năng
+ 7% tốc độ di chuyển
+150 Mana
Nội tại duy nhất - Đóng Băng: Kĩ năng đánh trúng kẻ địch sẽ làm giảm tốc 15%. Hiệu ứng này tồn tại trong 3 giây và cộng dồn tối đa 2 lần
01 Bình phép thuật huyền bí & 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 920 tiền 2240  
23 Đũa Phép Ánh Sáng  + 75 Sức mạnh phép thuật
+ 5% Tốc độ di chuyển
+ 400 HP
Nội tại duy nhất - Khô Héo: Thiêu cháy mục tiêu trong 3 giay, mỗi giây gây sát thương phép thuật bằng 2%/3%/4% HP hiện tại của mục tiêu, tối thiểu 10 điểm
01 Khăn Trùm Bí Ẩn + 01 Sách Huyền Bí + 01 Pha Lê Sức Sống 2120  
24 Lưỡi Hái Tử Thần  + 70 Sức mạnh phép thuật
+ 100 Mana
+ 30 Hồi mana
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Loạn lạc: Sau khi sử dụng kỹ năng này, đòn tấn công cơ bản tiếp theo sẽ gây 120% tấn công chuẩn ( CD 1.5 giây )
01 Kiếm Xanh & 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 530 vàng 1950  
25 Đồng Hồ Định Mệnh  + 60 Sức mạnh phép thuật
+ 615 HP
+  600 MP
Nội tại duy nhất - Thời gian: Cứ sau mỗi 30 giay sẽ tăng theo 30 HP và 5 sát thương phép, cộng dồn tối đa 10 lần
Nội tại duy nhất - Luân Hồi: Nếu hiệu ứng Thời gian ( nội tai duy nhất đầu tiền của trang bị ) được hoàn thành sẽ nhận thêm 5% sức mạnh phép thuật và 300MP
01 Quyền Trượng Ma Thuật & 01 Bảo Ngọc Quý Giá + 430 tiền 1950  
26 Đôi Cánh Máu  + 150 Sức mạnh phép thuật
+ 500 HP
Nội tại duy nhất - Niết Bàn: Thêm 1.5 HP cho mỗi điểm sức mạnh phép thuật được cộng thêm
02 Quyền Trượng Ma Thuật + 1360 tiền 3000  
27 Quyền Trượng Thời Gian  + 70 Sức mạnh phép thuật
+ 10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất - Dòng thời gian: Sau khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ kẻ địch, lập tức giảm 35% thời gian hồi của kỹ năng cuối.
01 Quyền Trượng Ma Thuật & 01 Sách Hiền Giả + 780 tiền 2050  
28 Quyền Trượng Sấm Sét  + 75 Sức mạnh phép thuật
+ 30 Hồi mana
Nội tại duy nhất - Cộng hưởng: Mỗi 6 giây, kĩ năng tiếp theo của bạn sẽ gây sát thương phép thuật lên 3 kẻ địch, lượng sát thương sẽ được gia tăng với lượng mana tối đa
02 Dây Chuyền Ma Thuật + 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 1090 tiền 2150  

Trang Bị Phòng Thủ

STTTên Trang BịCông DụngTrang Bị Ghép ThànhGiá TiềnHình Ảnh
1 Pha Lê Sức Sống +230 HP   300 Vàng  
2 Đai Chiến Thần +770 HP Pha Lê Sức Sống 900 Vàng  
3 Mũ Nguyền Rủa +920 Hp
+50 Kháng Phép
Nội tại duy nhất – Thiêu Linh : Mỗi giây gây Sát Thương Phép Thuật tương đương với 1.5% tối đa HP lên mục tiêu xung quanh, đồng thời gây thêm 50% sát thương lên lính.
Tinh Hoa Nóng Chảy + Áo Kháng Phép 1830 Vàng  
4 Áo Giáp Da +18 Giáp   220 Vàng  
5 Tinh Hoa Nóng Chảy +540 Hp
Nội tại duy nhất – Thiêu Linh : Mỗi giây gây Sát Thương Phép Thuật tương đương với 1% tối đa HP lên mục tiêu xung quanh, đồng thời gây thêm 50% sát thương lên lính.
Pha Lê Sức Sống 870 Vàng  
6 Mũ Vệ  Thần Bầu Trời +1550 HP
+ 100 Hồi Máu
Nội tại duy nhất - Hồi phục: Regenerates 1.5% of hero's total HP. Eliminating enemy heroes raises regeneration rate by 0.4%, while assists only raises the rate by 0.2% (includes eliminations and assists prior to purchase), up to 3.5%. This effect wears off after 5 seconds of the hero taking damage
  2400 Vàng  
7 Áo Kháng Phép +18 Kháng Phép 220 Vàng  
8 Áo Choàng Câm Lặng +540 HP
+24 Kháng Phép
Pha Lê Sức Sống + Áo Kháng Phép  1020 Vàng  
9 Giáp Quỷ Hiện Thân +920 HP
+ 54 Gíap
+ 30 Hồi Máu
Nội Tại duy nhất – Cản Trở : Khi bị một kẻ địch tấn công, kĩ năng này sẽ làm giảm 6% sức tấn công kẻ địch trong 2 giây, cộng dồn tối đa 3 lần.
Đai Chiến Thần + Giáp Bất Khuất  2170 Vàng  
10 Dây Chuyền Chữa Trị +20 Hồi Máu    140 Vàng  
11 Khiên Băng Đen +400 Mana
+22 Giáp
+10% Giảm Hồi Chiêu
Áo Giáp Da + Pha Lê Năng Lượng  880 Vàng  
12 Áo Choàng Tiên Tri +850 HP
+36 Kháng Phép
+10% Giảm Hồi Chiêu
Nội tại duy nhất – Ban Phúc: Raises shield absorption and HP regeneration effects by 25%
Áo Choàng Câm Lặng + Nhẫn Anh Hùng  2110 Vàng  
13 Nhẫn Anh Hùng +150 HP
+5% Giảm hồi chiêu
 450 Vàng  
14 Giáp Bất Khuất +40 Giáp
Nội tại duy nhất – Cản Trở : Khi bị một kẻ địch tấn công, kĩ năng này sẽ làm giảm 4% sức tấn công kẻ địch trong 2 giây, cộng dồn tối đa 3 lần.
Áo Giáp Da x2  730 Vàng  
15 Khiên Thần Athena +900 HP
+56 Kháng Phép
+20 Hồi Máu
Nội tại duy nhất – Che Chở : Nhận một lá chắn hấp thụ sát thương mỗi 30 giây. Lượng sát thương hấp thụ được gia tăng dần theo trận đấu, tối đa 1150.
Áo Choàng Câm Lặng + Đai Chiến Thần  2050 Vàng  
16 Thuốc Hộ Thể Nội tại duy nhất – Tăng năng lượng : Tự động được sử dụng sau khi mua, cung cấp 500 điểm HP tối đa, 15% khả năng phục hồi, duy trì 120 giây. Chỉ có một hiệu ứng thuốc có thể sử dụng cùng 1 thời điểm.  1500 Vàng  
17 Khiên Dũng Khí +770 HP
+10% Giảm Hồi Chiêu
Nội tại duy nhất – Dũng Khí: Gia tăng 10% Tấn Công và Phòng Thủ cho đồng minh xung quanh.
Nội tại duy nhất – Trọng Giáp : Lính xung quanh sẽ có thêm Phòng Thủ chống lại sát thương của trụ.
Kỹ năng Chủ Động: Tăng Tốc Chạy của bản thân và đồng minh xung quanh thêm 30%. Đồng thời tăng 20% Sát Thương Vật Lý và Sức Mạnh Phép Thuật. Duy Trì 3s. Hồi chiêu 40s
Pha Lê Sức Sống + Áo Giáp Da + Áo Kháng Phép  1970 Vàng  
18 Băng Thạch +500 Mana
+70 Giáp
+10% Giảm Tỉ Lệ Đòn Đánh Chí Mạng
Duy nhất: +10% Giảm hồi chiêu
Nội tại duy nhất – Bắc Cực : Giảm 5% tốc độ di chuyển và 30% Tốc Độ Tấn Công của kẻ địch xung quanh.
Khiến Băng Đen + Giáp Bất Khuất  2160 Vàng  
19 Giáp Gai +90 Giáp
Nội tại duy nhất – Phản Kích : Phản lại kẻ địch một lượng Sát Thương Vật Lý bằng với 25% sát thương nhận được từ đòn đánh thường của chúng.
Áo Giáp Da x3  1660 Vàng
20 Khiên Bất Tử +800 HP
+40 Kháng Phép
Nội tại duy nhất – Bất Tử : Hồi Sinh sau 2 giây kể từ khi bị tiêu diệt với 15% HP và nhận một lớp lá chắn có thể hấp thụ 300~1000 sát thương. Lá chắn tồn tại trong 3 giây. Hiệu ứng này hồi lại sau 180 giây.
Đai Chiến Thần + Áo Kháng Phép  2120 Vàng
21 Đôi Cánh Ma Vương +15 Sát Thương Vật Lý
+1000 HP
+10% Giảm thời gian hồi chiêu
Nội tại duy nhất – Quỷ Hóa: Khi HP dưới 40% sát thương nhận được giảm 50% đồng thời tăng 30% Hút Máu . Hiệu ứng kéo dài 5 giây và có 50 giây hồi chiêu
Đai Chiến Thần + Cung Thợ Săn  2250 Vàng  
22 Giáp Tàn Bạo +770 HP
+45 Giáp
Nội tại duy nhất – Tàn Bạo : Tấn công kẻ địch sẽ được tăng thêm 3% Tốc Độ Di Chuyển, tăng 4% Sát Thương Vật Lý và tăng 10 Sức Mạnh Phép Thuật Hiệu ứng duy trì 4 giây và có thể cộng dồn tối đa 5 lần.
Đai Chiến Thần + Áo Giáp Da  2120 Vàng  
23 Đai Lưng Thần Sấm +800 HP
+30 Hồi Mana
+10% Giảm hồi chiêu
+40 Giáp
Nội tại duy nhất – Bão Điện : Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn tấn công cơ bản tiếp theo sẽ gây thêm sát thương bằng với 2% HP của bản thân. Mục tiêu và đơn vị xung quanh sẽ bị làm chậm trong 1.5 giây. Hiệu ứng có hiệu lực mỗi 1.5 giây.
Kiếm Xanh + Đai Chiến Thần + Áo Giáp Da 2290 Vàng  
25 Chiến Giáp Hoàng Hôn +1200 HP
+400 Mana
+50 Hồi Máu
Nội tại duy nhất - Thách Thức: Sát thương vật lý phải chịu không vượt quá 900. Hồi chiêu 4 giây.
Đai Chiến Thần + Pha Lê Năng Lượng + Dây Chuyền Chữa Trị 2260 Vàng  

Trang Bị Di Chuyển

STTTên Trang BịCông DụngTrang Bị Ghép ThànhGiá TiềnHình Ảnh
1 Giày Duy Nhất : +20 Tốc Độ Di Chuyển    250 Vàng  
2 Giày Dũng Sĩ +22 Giáp
Duy Nhất : +40 Tốc Độ Di Chuyển
Nội tại duy nhất – Can Đảm : Phòng ngự vật lý sẽ tăng 5 mỗi khi bị tấn công bằng đòn đánh thường, tối đa 25 điểm và kéo dài 3 giây.
Giày + Áo Giáp Da  690 Vàng  
3 Giày Thần Tốc Duy Nhất : +90 Tốc Độ Di Chuyển
Nội tại duy nhất - Đánh Mất Khả Năng: Gây sát thương hoặc nhận sát thương sẽ giảm 45 điểm tốc độ di chuyển. Kéo dài 5 giây
Giày Dũng Sĩ  750 Vàng  
4 Giày Dẻo Dai +22 Kháng Phép
Duy Nhất : +50 Tốc Độ Di Chuyển
Nội tại duy nhất – Kiên Cố : Giảm thời gian bị khống chế 25%
Giày + Áo Kháng Phép  890 Vàng  
5 Giày Phù Thủy +300 HP
Duy Nhất : +40 Tốc Độ Di Chuyển
Nội tại duy nhất – Cướp Bóc : Nhận 80 Vàng khi Hỗ Trợ
Giày + Pha Lê Sức Sống  700 Vàng  
6 Giày Ma Thuật +10% Thời Gian Hồi Chiêu
Duy Nhất : +40 Tốc Độ Di Chuyển
Giày  710 Vàng  
7 Demon Shoes
+30 Hồi Mana
Duy Nhất : +40 Tốc Độ Di Chuyển
Nội tại duy nhất –  Mysticism: Eliminations of enemy heroes and assists regenerates hero's mana by 10%, while eliminating minions regenerates 4% of the hero's mana.
Giày + Dây Chuyền Ma Thuật + Dây Chuyền Ma Thuật  720 Vàng  
8 Giày Tinh Xảo +15 Kháng Phép
Duy Nhất : +40 Tốc Độ Di Chuyển
Giày  740 Vàng  
9 Giày Cuồng Nộ +15% Tốc Độ Tấn Công
Duy Nhất : +40 Tốc Độ Di Chuyển
Giày + Dao Găm  710 Vàng  

Trang Bị Đi Rừng

STTTên Trang BịCông DụngTrang Bị Ghép ThànhGiá TiềnHình Ảnh
1 Dao Thợ Săn Duy Nhất : +20% Sát thương lên quái
Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 15% EXP đi rừng

Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên.
   280 Vàng  
2 Dao Oán Hận Duy Nhất : +30% Sát thương lên quái

Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi đi rừng. Được hồi 4% tối đa HP và 10% mana sau khi tiêu diệt quái rừng.Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên.

Nội tại duy nhất – No Nê : Hạ Gục quái rừng sẽ gia tăng sát thương thêm 0.5%. Cộng dồn tối đa 10 lần.

Nội tại duy nhất – Phép bổ trợ Trừng phạt có thể áp dụng trên tướng: Giảm 70% tốc độ di chuyển(hiệu ứng giảm dần trong 3 giây) và giảm Kháng Phép của mục tiêu. Mua các trang bị đi rừng cao cấp khác sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng trên
Dao Thợ Săn   760 Vàng  
2 Dao Tinh Thạch +30 Sức mạnh phép thuật
+25 Hồi Mana
Duy Nhất : +30% Sát thương lên quái

Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi đi rừng. Được hồi 4% tối đa HP và 10% mana sau khi tiêu diệt quái rừng. Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên

Nội tại duy nhất – No Nê : Hạ Gục quái rừng sẽ gia tăng sát thương thêm 0.5%. Cộng dồn tối đa 10 lần.

Nội tại duy nhất – Phép bổ trợ Trừng Phạt có thể áp dụng trên tướng: Giảm 70% tốc độ di chuyển(hiệu ứng giảm dần trong 3 giây) và giảm Kháng Phép của mục tiêu. Mua các trang bị đi rừng cao cấp khác sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng trên.
Dao Oán Hận + Sách Huyền Bí + Duy Chuyền Ma Thuật  1505 Vàng
3 Rìu Trộm Cướp Duy Nhất : +30% Sát thương lên quái

Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi đi rừng. Được hồi 4% tối đa HP và 10% mana sau khi tiêu diệt quái rừng. Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên.

Nội tại duy nhất – No Nê : Hạ Gục quái rừng sẽ gia tăng Giáp và Kháng Phép 3. Cộng dồn tối đa 10 lần.

Nội tại duy nhất – Phép bổ trợ Trừng phạt có thể áp dụng trên tướng: Giảm 70% tốc độ di chuyển(hiệu ứng giảm dần trong 3 giây) và nhận lá chắn theo phần trăm máu tối đa trong một khoảng thời gian ngắn. Mua các trang bị đi rừng cao cấp khác sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng trên.
Dao Thợ Săn  770 Vàng  
3 Rìu Săn Thú +20 Giáp
+20 Kháng Phép
770 Vàng
Duy Nhất : +30% Sát thương lên quái

Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi đi rừng. Được hồi 4% tối đa HP và 10% mana sau khi tiêu diệt quái rừng.Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên.

Nội tại duy nhất – No Nê : Hạ Gục quái rừng sẽ gia tăng Giáp và Kháng Phép 3. Cộng dồn tối đa 10 lần.

Nội tại duy nhất – Phép bổ trợ Trừng phạt có thể áp dụng trên tướng: Giảm 70% tốc độ di chuyển(hiệu ứng giảm dần trong 3 giây) và nhận lá chắn theo phần trăm máu tối đa trong một khoảng thời gian ngắn. Mua các trang bị đi rừng cao cấp khác sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng trên.
Rìu Trộm Cướp + Áo Giáp Da + Áo Kháng Phép 1605 Vàng  
4 Dao Tinh Xảo Duy Nhất : +30% Sát thương lên quái
Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi đi rừng. Được hồi 4% tối đa HP và 10% mana sau khi tiêu diệt quái rừng.Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên.

Nội tại duy nhất – No Nê : Hạ Gục quái rừng sẽ gia tăng sát thương vật lý 4. Cộng dồn tối đa 10 lần.

Nội tại duy nhất – Phép bổ trợ Trừng phạt có thể áp dụng trên tướng: Giảm 70% tốc độ di chuyển(hiệu ứng giảm dần trong 3 giây) và gây một lượng nhỏ sát thương chuẩn lên chúng trong 3 giây. Mua các trang bị đi rừng cao cấp khác sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng trên.
Dao Thợ Săn  750 Vàng
4 Dao Xuyên Thấu +30 Sát Thương Vật Lý
+15% Xuyên Giáp
Duy Nhất : +30% Sát thương lên quái

Nội tại duy nhất – Tham Lam : Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi đi rừng. Được hồi 4% tối đa HP và 10% mana sau khi tiêu diệt quái rừng.Gia tăng lượng kinh nghiệm nhận thêm từ lính địch thêm 30% trong 4 phút đầu tiên.

Nội tại duy nhất – No Nê : Hạ Gục quái rừng sẽ gia tăng sát thương vật lý 4. Cộng dồn tối đa 10 lần.

Nội tại duy nhất – Phép bổ trợ Trừng phạt có thể áp dụng trên tướng: Giảm 70% tốc độ di chuyển(hiệu ứng giảm dần trong 3 giây) và gây một lượng nhỏ sát thương chuẩn lên chúng trong 3 giây. Mua các trang bị đi rừng cao cấp khác sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng trên.
Dao Tinh Xảo + Đoản Kiếm + Đoản Kiếm 1550 Vàng