1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kỹ Năng Bổ Trợ

Kỹ Năng Bổ Trợ

STTTên kỹ năngNội DungHồi ChiêuLevel unlockHình Ảnh
1 Trảm Sát Gây 240 - 800 điểm sát thương chuẩn cho một tướng địch chỉ định ( gia tăng theo Level ) 90.0s Lv 1
2 Trừng Phạt Gây 600 - 1440 điểm  ( sát thương chuẩn ) cho quái rừng và lính ( sát thương tăng theo cấp ). Giảm sát thương từ quái rừng đi 30% trong 3 giây nếu như trang bị đồ đi rừng 35.0s Lv 3
3 Phấn Chấn Trong khoảng thơi gian ngắn tăng sức mạnh bản thân, 8 đòn tốn công thường tiếp theo sẽ bỏ qua 11 - 25 điểm giáp của mục tiêu ( tăng theo Level  tướng ) đồng thời tăng 55% tốc độ di chuyển, duy trì 5 giây 60.0s Lv 5
4 Tăng Tốc Tăng tốc độ di chuyển thêm 42% trong 10 giây. Tốc độ tăng này sẽ giảm dần trong 2 giây 100.0s Lv 7
5 Phép hồi phục Hồi 15% HP cho bản thân và hồi tối đa 15% HP cho đồng minh xung quanh dựa trên số lượng người. Đồng thời hồi 10% mana cho bản thân và đồng minh xung quanh 120.0s Lv 9
6 Bảo Hộ Ngay lập tức cung cấp cho bạn hoặc tướng đồng minh 1 lá chắn hấp thụ 720 - 1420 sát thương ( sát thương hấp thụ sẽ tăng theo cấp ). Dùy trì 3 giây 90.0s Lv 11 hoặc 100 KC
7 Hóa Đá Gây 115 - 235 sát thương phép thuật cho kẻ địch xung quanh ( gia tăng theo Level ) và háo đá chúng trong 0.7 giây 90.0s Lv 13 hoặc 150 KC
8 Thanh Tẩy Sau khi sủ dụng kĩ năng sẽ xóa bỏ mọi hiệu ứng xấu ngay lập tức và trở nên miền nhiễm với các kĩ năng khống chế trong 1 giây và tăng 30% tốc độ di chuyển 110.0s Lv 15 hoặc 250 KC
9 Kiệt Sức Hạ thấp 70% tốc độ di chuyển, 50% tốc độ tấn công và phép thuật của tướng chỉ định, duy trì 3 giây 60.0s Lv 17 hoặc 350 KC
10 Tốc Biến Dịch chuyển một quãng theo hướng chỉ định. Trong 1 giây sau khi dịch chuyển, thời gian hiệu lực của các hiệu ứng không chế trên bản thân sẽ bị giảm 50% 120.0s Lv 19 hoặc 460 KC
11 Dịch Chuyển Dịch chuyển đến một trụ hoặc lính đồng minh 3 giây sau khi sử dụng. Trụ hoặc Lính được chọn sẽ không thể bị tấn công khi tướng đang dịch chuyển. Tốc độ di chuyển của tướng sẽ tăng 30% trong 3 giây sau khi dịch chuyển. Nếu kỹ năng bị gián đoạn khi đang trong quá trình dịch chuyển, thời gian hồi kỹ năng sẽ giảm 50 giây 150.0s Lv 21 hoặc 550 KC
12 Tường Thép Trong 3 giây, sát thương vật lý và sát thương phép thuật nhận về giảm 40% đồng thời sát thương trụ phòng ngự nhận về cũng giảm 40% 60.0s Lv 23 hoặc 650 KC