1900 561 558
( 2000đ/phút )

DANH SÁCH HEROES

Xem tất cả tướng
VỊ TRÍ:
CẤP SAO:
SỞ TRƯỜNG:

Đỡ Đòn

 • Minotaur
 • Belerick
 • Uranus
 • Kaja
 • Johnson
 • Tigreal
 • Akai
 • Franco
 • Gatotkaca
 • Grock
 • Hylos
 • Lolita
 • Balmond
 • Hilda

Đấu Sĩ

 • Tử Long
 • Ngộ Không
 • Alucard
 • Aulrad
 • Jawhead
 • Bane
 • Lapu Lapu
 • Roger
 • Argus
 • Freya
 • Ruby
 • Chou
 • Martis
 • Balmond
 • Alpha
 • Hilda

Sát Thủ

 • Tử Long
 • Alucard
 • Selena
 • Karina
 • Lapu Lapu
 • Lancelot
 • Fanny
 • Hayabusa
 • Helcurt
 • Lesley
 • Natalia
 • Gusion
 • Saber

Pháp Sư

 • Lunox
 • Selena
 • Hằng Nga
 • Alice
 • Nana
 • Karina
 • Aurora
 • Vexana
 • Harley
 • Odette
 • Zhask
 • Gord
 • Pharsa
 • Kagura
 • Gusion
 • Valir
 • Eudora
 • Cyclops

Xạ Thủ

 • Claude
 • Clint
 • Roger
 • Karrie
 • Irithel
 • Lesley
 • Yi Sun-shin
 • Moskov
 • Hanabi
 • Miya
 • Bruno
 • Layla

Hỗ Trợ

 • Minotaur
 • Rafaela
 • Nana
 • Estes
 • Diggie
 • Lolita
 • Angela