1900 561 558
( 2000đ/phút )

CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tin tức |

Mobile Legends: Bang Bang VNG xin thông báo
  • Thay đổi điều khoản sử dụng, chi tiết xem tại đây
  • Thời gian dự kiến áp dụng: sau 10 ngày kể từ thông báo này.