1900 561 558
( 2000đ/phút )

THÔNG BÁO - ĐÓNG ĐĂNG NHẬP PHIÊN BẢN QUỐC TẾ VÀO NGÀY 03/12

Tin tức |

Nội dung:
- Xin chào các người chơi, từ 10:00 ngày 03/12, người chơi sử dụng phiên bản Quốc Tế sẽ không thể đăng nhập vào game được nữa.
- Để có thể chơi game tiếp tục, người chơi cần phải tải phiên bản Bang Bang VNG và liên kết tài khoản.
- Sau khi tải bản cài đặt mới, game sẽ lấy tài khoản cuối cùng được đăng nhập trên bản quốc tế và tự liên kết vào tài khoản mới của VNG.
- Trong trường hợp gặp khó khăn khi liên kết, người chơi hãy nhắn tin qua Fanpage để được hỗ trợ từ chúng tôi.
Lưu ý:
- Thời gian hỗ trợ liên kết tài khoản tính từ lúc này đến 10:00 ngày 03/12.
- Sau thời gian trên, chúng tôi sẽ đóng hỗ trợ về vấn đề này.