1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tử Long

Vị trí: Cận Chiến

Giới thiệu

Tử Long là con trai của Thần Long, anh nguyện đi khắp từ thế giới này sang thế giới khác để hành nghĩa hiệp theo lời căn dặn của Rồng Thần. Khi một vị vua mới cần có sự nâng đỡ. Triệu Vân liền vượt qua không gian và thời gian để giúp vị vua quét sạch tất cả kẻ thù bằng thương thuật tinh thông được Thần Long phú cho.

Vai Trò

Sát Thủ

Hệ Số Chiến Đấu

Hiệu Ứng Kỹ Năng: 40
Tấn Công: 80
Chống Chịu: 70
Đi Rừng: 84
Cấu Rỉa: 60
Độ Khó: 50

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Móc Thương

Móc Thương

Hất ngược kẻ địch ra sau lưng, gây 300 (+ 140% Sát thương vật lý bổ sung ) điểm sát thương vật lý và làm giảm 10 giáp của kẻ địch trong vòng 2 giây

Đâm Thương

Đâm Thương

Xông tới mục tiêu, gây 260 ( +30% sát thương vật lý bổ sung ) điểm sát thương vật lý, làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 30% trong 1 giây. Đồng thời kích hoạt 1 đòn đánh thường

Chiến Binh Tối Thượng

Chiến Binh Tối Thượng

Tăng tốc độ di chuyển của bản thân 30%, tăng tốc độ tấn công 45% trong 6s. Loại bỏ hiệu ứng Trói khi thi triển

Hơi Thở Của Rồng

Hơi Thở Của Rồng

Sau mỗi 6 giây, đòn đánh tiếp theo sẽ đánh liên tục vào đối phương phía trước, gây tổng sát thương bằng 1.8 lần sát thương cơ bản. Tân công đối phương bằng sát thương cơ bản sẽ giảm thời gian hồi kỹ năng 0.5 giây

XÂY DỰNG KỸ NĂNG

TIẾN CỬ TRANG BỊ