1900 561 558
( 2000đ/phút )

Eudora

Vị trí: Cận Chiến

Giới thiệu

Kể từ lúc vẫn còn là một phu thủy tập sự, tài năng thiên phú của Eudora trong việc kiểm soát sấm chớp luôn gây kinh ngạc cho nhiều giáo viên của cô. Sau một thời gian ngắn ngửi học tập, những giáo viên của cô đã phát hiện ra rằng cô đã làm chủ được toàn bộ những thứ tinh thúy nhất họ dạy cho cô. Khao khát muốn ngày một tiến bộ hơn, Eudora đã đặt chân trên con đường đến Lục Địa Bình Minh, tin rằng phép thuật sấm chớp của cô có thể vươn đến tầm cao mới tại vùng đất đầy hỗn loạn này.

Vai Trò

Pháp Sư

Hệ Số Chiến Đấu

Hiệu Ứng Kỹ Năng: 90
Tấn Công: 50
Chống Chịu: 43
Đi Rừng: 55
Cấu Rỉa: 90
Độ Khó: 40

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Siêu Dẫn

Siêu Dẫn

Dùng kỹ năng đánh trúng sẽ khiến cho mục tiêu mang hiệu ứng Siêu Dẫn, gia tăng hiệu ứng của các kỹ năng khác lên mục tiêu

Chùm Tia Chớp

Chùm Tia Chớp

Phóng chùm tia sét gây 450 ( + 230% sát thương phép thuật ) sát thương phép thuật cho mục tiêu theo hình quạt trước mặt, nếu mục tiêu mang hiệu ứng Siêu Dẫn sẽ bị giảm 15 kháng phép

Mũi Tên Điện

Mũi Tên Điện

Phóng một tia sét vào địch gây 280 ( +105 điểm sát thương phép thuật ) sát thương phép thuật và gây choáng 0.75 giây. Kẻ địch đang trong hiệu ứng Siêu Dẫn sẽ bị choáng thêm 0.75 giây

Bão Điện

Bão Điện

Triệu hồi một cơn bão điện khổng lồ, gây 700 ( +270% tổng sát thương phép thuật ) điểm sát thương phép thuật cho mục tiêu. Những kẻ địch xung quanh chịu 400 ( +180% tổng sát thương phép thuật ) sát thương phép thuật. Kỹ năng sẽ gây thêm 15% sát thương cho kẻ địch đang mang hiệu ứng Siêu Dẫn

XÂY DỰNG KỸ NĂNG

TIẾN CỬ TRANG BỊ