1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kagura

Vị trí: Cận Chiến

Giới thiệu

Âm Dương Sư là những người có thể sử dụng người có khả năng sử dụng được nguồn sức mạnh tâm linh, Âm và Dương. Gia đình Kagura là gia đình  đời nhất và quyền lực nhất trong các Âm Dương Sư, nhất là vị Tổ Sư. Trong gia đình, Kagura là một Âm Dương Sư có nhiều tiềm năng nhất, nên đã được trao cho gìn giữ bảo vật gia truyền có khả năng thay đổi sự cân bằng của Âm và Dương chiếc ô Lưỡng Cực. Truyền thuyết kể rằng chiếc ô đã được tôi luyện bởi một trăm linh hồn có sức mạnh phi thường, chứa đựng trí tuệ và sinh mạng của họ, và chỉ có chủ nhân của nó mới có thể điều khiển được. Sau khi biết rằng người bạn thời thơ ấu chú C him Ưng đã rời quê nhà, đi đến Lục Địa Bình Minh để thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, Kagura bí mật cầm chiếc ô Lưỡng Cực và đi theo bước của Chú Chim Ưng, hy vọng có thể giúp anh ta trong trận chiến.

Vai Trò

Pháp Sư

Hệ Số Chiến Đấu

Hiệu Ứng Kỹ Năng: 92
Tấn Công: 43
Chống Chịu: 60
Đi Rừng: 71
Cấu Rỉa: 93
Độ Khó: 88

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Âm Dương Tụ

Âm Dương Tụ

Khi Kagura nhặt lại chiế Ô Seimei sẽ tạo 1 lớp giáp ảo 280 (+20% Tổng Sức Mạnh Phép Thuật ) và gây hiệu ứng choáng , làm chậm cho đối phương ( tại vị trí chiếc Ô Seimei ) . Thời gian hồi của hiệu ứng này là 4.5s

Mở Ô Lưỡng Cực

Mở Ô Lưỡng Cực

Di chuyển Ô Lưỡng Cực đến khu vực được chỉ định, gây 330(+130% Tổng Sức Mạnh Phép Thuật) điểm sát thương phép cho kẻ thù trên đường đi và giảm 60% tốc độ di chuyển của chúng

Ô Hộ Mạng

Ô Hộ Mạng

Với ô Seimei: Nó loại bỏ các debuff. Kagura di chuyển theo hướng và để chiếc ô phía sau

Âm Dương Nghịch Đảo

Âm Dương Nghịch Đảo

Với chiếc ô: gây sát thương phép 260(+120% Tổng Sức Mạnh Phép Thuật) điểm sát thương phép thuật, hạ gục và làm chậm kẻ thù gần đó

XÂY DỰNG KỸ NĂNG

TIẾN CỬ TRANG BỊ